VZR CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De Hyun­dai i30 Wa­gon houdt zich moe­dig staan­de tus­sen de Sko­da Oc­ta­via Com­bi en de Volks­wa­gen Golf Va­ri­ant. Want hoe­wel hij veel kor­ter is dan zijn con­cur­ren­ten, heeft hij net zo’n ri­an­te ba­ga­ge­ruim­te als de Golf Va­ri­ant. En de Oc­ta­via Com­bi mag dan over adap­tie­ve schok­dem­pers be­schik­ken, het con­ven­ti­o­ne­le on­der­stel van de Hyun­dai is toch echt com­for­ta­be­ler ge­veerd. Wat be­treft vei­lig­heids­sys­te­men gaan de ge­tes­te sta­ti­on­wa­gons zelfs ge­lijk op. Dat de i30 Wa­gon toch op de der­de plaats ein­digt, komt door de iets min­der soe­pe­le aan­drijf­lijn en een vrij hoog brand­stof­ver­bruik. Te­ge­lij­ker­tijd is de i30 Wa­gon ruim 3500 eu­ro goed­ko­per. De Golf Va­ri­ant is daar­en­te­gen zo zui­nig, com­for­ta­bel en dy­na­misch dat hij on­danks het ho­ge­re aan­schaf­be­drag toch de test wint. Op de voet ge­volgd door de snel­le en rui­me Oc­ta­via Com­bi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.