OPEL ZAFIRA OPC

Auto Review - - Markplaats -

Schat, nu de kin­de­ren wat gro­ter wor­den, wil ik toch wel een mpv, hoor. En zo’n ho­ge in­stap vind ik ook heel handig.” Veel au­tolief­heb­bers gru­wen al­leen al bij de ge­dach­te dat hun part­ner zo­iets voor­stelt. Wég spor­tief rij­ge­drag en wég die gro­te glim­lach na wéér een ge­won­nen stop­licht­sprin­tje. Dacht je. Nooit van de Opel Zafira OPC ge­hoord? De ge­bla­zen 2,0-li­ter tur­bom­o­tor be­zorgt deze ho­ge ze­ven­zit­ter 241 pk en bij­be­ho­ren­de pres­ta­ties. Maar dat hoeft je part­ner niet per se te we­ten. Want be­hal­ve de OPC-lo­go’s, de le­ren sport­stoe­len en het 18-inch licht­me­taal is er niets dat de po­ten­tie van dit grij­ze ge­zins­bus­je ver­raadt. En die blin­ken­de uit­laat­pij­pen dan? Ach, die zie je te­gen­woor­dig ook bij elk spor­tief aan­ge­kleed drie­ci­lin­der­tje ... In het me­tal­lic fel­blauw oogt zo’n Zafira OPC na­tuur­lijk tof­fer, maar dan valt ook eer­der op dat dit niet de eer­ste de bes­te mpv is. Wees trou­wens niet bang dat die 241 pk al­leen maar leidt tot or­gas­tisch ban­den­ge­gier en tor­ques­teer. Dank­zij het ver­laag­de on­der­stel met elek­tro­nisch ver­stel­ba­re dem­pers en het ge­a­van­ceer­de sta­bi­li­teits­sys­teem kan de Zafira zijn krach­ten pri­ma aan het as­falt kwijt. En on­danks de for­se wa­gen­hoog­te blijft het over­hel­len tot een mi­ni­mum be­perkt. Min­punt is de har­de ve­ring, maar het Re­ca­ro-meu­bi­lair zorgt dat je niet van je plek stui­tert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.