GEHUSSEL MET AF­ME­TIN­GEN

Auto Review - - NIEUWS -

In Ja­pan brengt Su­zu­ki al eni­ge tijd de Hust­ler aan de Ja­pan­ner. Dat is een schat­tig klein vier­kant au­tootje met een recht­op­staan­de voor­ruit, stoe­re bum­pers en gui­ti­ge, door dik­ke chroom­rin­gen om­ran­de kop­lam­pen, die een beet­je doet den­ken aan een Toyo­ta FJ Cruiser in ta­ma­got­chi-for­maat. De Hust­ler stond mo­del voor Su­zu­ki’s jong­ste spruit aan het mo­del­len­pro­gram­ma, de Xbee. Dit mo­del is iets min­der schat­tig, maar heeft de­zelf­de vier­kan­te vor­men, recht­op­staan­de voor­ruit en gui­ti­ge kop­lamp­op­slag als de Hust­ler. Al­leen is hij nét een beet­je gro­ter, met een leng­te van 3,70 me­ter in plaats van 3,40 m. De vier­kan­te vor­men ke­ren te­rug aan boord van de Xbee, waar een func­ti­o­neel ge­vormd dash­board, met een in de mid­den­con­so­le ge­ïn­te­greer­de keu­ze­hen­del voor de ver­snel­lings­bak, zo min mo­ge­lijk ruim­te op­slokt. Een 1,0-li­ter Boos­terJet drie­ci­lin­der met tur­bo zorgt voor de aan­drij­ving, die is ver­deeld over al­le vier de wie­len. Su­zu­ki heeft de Xbee in twee uit­voe­rin­gen la­ten zien: de stoe­re Street Ad­ven­tu­re en de chi­que Out­door Ad­ven­tu­re, waar­op zelfs aan de bui­ten­kant hout­fi­neer is aan­ge­bracht. De Ja­pan­ner die vrien­de­lijk buigt voor zo­veel ui­ter­lij­ke op­smuk, maar daar­mee ei­gen­lijk zijn af­keer on­der­drukt, kan de Xbee ook nog in min­der uit­bun­di­ge uit­voe­ring be­stel­len. De kans dat de Xbee ook naar Eu­ro­pa komt, schat­ten we klein in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.