Pret met je ge­reed­schaps­set

Auto Review - - NIEUWS -

Tool­box Joy, dat be­te­kent de af­kor­ting in de naam van de Toyo­ta TJ Cruiser. Van­bui­ten ziet de­ze hoe­ki­ge krui­sing tus­sen een ter­rein­wa­gen en een per­so­nen­bus­je er in­der­daad best lol­lig uit. En als we de au­to van dich­ter­bij be­kij­ken, blijkt het gei­ni­ge ding met z’n uit­ge­bouw­de spat­bor­den in­der­daad zo prak­tisch als een com­bi­na­tie­tang en een Zwit­sers zak­mes te­ge­lijk. De ach­ter­por­tie­ren zijn schuif­deu­ren en die bie­den toe­gang tot een enor­me, zeer prak­tisch ge­vorm­de in­te­ri­eur­ruim­te. De au­to kent drie zit­rij­en en als je het le­ren meu­bi­lair aan de pas­sa­giers­kant he­le­maal plat legt, ont­staat er een laad­ruim­te waar je u te­gen zegt. Surf­plan­ken, vers ge­van­gen haai­en of een flin­ke kerst­boom? Laad maar in! Toch is de TJ Cruiser maar 4,30 me­ter lang en de breed­te valt met 1,78 me­ter ook wel mee. Mocht je ooit toch langs een boom of een paal­tje schra­pen, dan is het fijn om te we­ten dat de lak kras­be­sten­dig is. Voor de voort­stu­wing zorgt een hy­bri­de aan­drijf­lijn met een 2,0-li­ter ben­zi­ne­mo­tor. De­ze drijft in prin­ci­pe al­leen de voor­wie­len aan, maar zo no­dig kun­nen de ach­ter­wie­len mee­hel­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.