DUIT­SE HERFSTJAS

Auto Review - - LIFESTYLE -

Ech­te win­ters zijn schaars in Ne­der­land, in de re­gel duurt de herfst ge­woon drie maan­den lan­ger. Daar­om zijn we op zoek ge­gaan naar een herfstjas met ca­pu­chon voor 150 tot 200 eu­ro. In de web­shop van Mer­ce­des stui­ten we op het Softs­hell Jack van AMG. Het be­schermt je te­gen wind en wa­ter, en be­perkt niet je be­we­gings­vrij­heid tij­dens het gol­fen. De ro­de rit­sen zijn leu­ke uit­spat­tin­gen op de za­ke­lijk ogen­de jas. De ca­pu­chon is ver­wij­der­baar. Au­di ver­koopt ook een wa­ter­af­sto­ten­de­af­sto­ten­de af­sto­ten­de jas met af­neem­ba­re ca­pu­chon. De S li­ne­out­door­jas is warm ge­voerd en ver­klapt am­per dat je een au­tolief­heb­ber bent. Hij is iets lan­ger dan de Mer­ce­des­jas. Het he­ren­jack van Marti­ni Ra­cing dat Por­sche on­li­ne aan­biedt, lijkt meer op een sweat­shirt. Zo­doen­de ben je min­der goed be­schermd te­gen de re­gen, maar heb je op een kou­de dag wel een lek­ker warm bo­ven­li­chaam. Bij Por­sche krijg je te­vens de mees­te em­ble­men en bad­ges voor je geld. 199 eu­ro (Mer­ce­des-jas) | 169 eu­ro (Au­di-jas) | 153 eu­ro (Por­sche-jas) shop.mer­ce­des-benz.nl shop.au­di.nl www.por­sche-shop.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.