OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De ul­tra­s­por­tie­ve bi­tur­bo-V8 uit de Mer­ce­des-AMG GT kon met re­la­tief be­schei­den aan­pas­sin­gen ge­schikt wor­den ge­maakt voor ge­bruik in de As­ton Mar­tin DB11. De nieu­we mo­tor­va­ri­ant is veel meer dan al­leen een aan­trek­ke­lijk ge­prijsd in­stap­mo­del on­der de V12. Dank­zij de be­te­re ge­wichts­ver­de­ling en het bij­ge­pun­te on­der­stel, is de V8 de lek­ker­der stu­ren­de au­to van de twee – met an­de­re woor­den: de be­te­re DB11.

Scher­pe rij­ei­gen­schap­pen, he­mel­se pres­ta­ties

Luidt de AMG-V8 het ein­de van As­tons V12-tijd­perk in?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.