OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De Au­di A8 zit boor­de­vol met ver­nieu­wen­de tech­niek. Daar­door is hij vei­li­ger en com­for­ta­be­ler dan ooit en zet hij weer een stap­je in de rich­ting van au­to­noom rij­den. De be­die­ning via tou­chs­creens is even wen­nen, maar wel door­dacht. De 3,0-li­ter TDI-mo­tor is krach­tig, stil en zui­nig.

Ex­cel­lent com­fort, ve­le vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen

Op de prijs na kun­nen we niets be­den­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.