WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De keu­ze was nog nooit zo ge­mak­ke­lijk. Al had­den ze me la­ten kie­zen tus­sen een pot pin­da­kaas van de Al­di of een Mer­ce­des GLE Cou­pé, dan nog had ik voor de pin­da­kaas ge­ko­zen. Ik vind het he­le con­cept van de cou­pé-suv zo sma­ke­loos dat ik nog al­tijd gro­te moei­te heb om dit soort au­to’s te er­ken­nen. Er zijn zo­veel mooi­e­re Mer­ce­des­sen. En waar­om ac­cep­te­ren we zo’n vorm­ge­ving wel van een au­to uit Stuttg­art, maar niet van SsangYong met zijn ver­guis­de Ac­ty­on? Ik doe de Ran­ge Rover Ve­lar te­kort door hem al­leen te kie­zen om­dat ik een GLE Cou­pé es­the­tisch on­ver­ant­woord vind. Want ik vind het een prach­ti­ge au­to. Ran­ge Rover weet zijn suv’s de ele­gan­tie te ge­ven die bij de con­cur­ren­tie vaak ver te zoe­ken is. Achil­les­hiel was bij al­le Land Rover-mo­del­len al­tijd het ver­ou­der­de dash­board, maar ook dat is bij de Ve­lar glans­rijk recht­ge­zet. Col­le­ga Igor zegt dan al­tijd: “Voor mij twee, graag.”

Jaap Pe­ters

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.