CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De vol­le­dig nieu­we Ran­ge Rover Ve­lar is goed. Heel goed zelfs. Hij wint de test met een aar­di­ge voor­sprong op zijn con­cur­rent uit Stuttg­art. Al­leen in het eer­ste hoofd­stuk moet de Ve­lar nog bui­gen, maar met zijn com­fort, zijn mo­tor en zijn rij­ei­gen­schap­pen pres­teert hij in­druk­wek­kend. Niet dat de Mer­ce­des GLE Cou­pé een slech­te au­to is. Hij over­tuigt met ty­pi­sche Mer­ce­des-deug­den zo­als ruim­te en com­fort. Maar de Ve­lar doet het op die on­der­de­len min­stens zo goed. De mo­tor van de Ran­ge Rover is dui­de­lijk be­ter op dreef dan die van de Mer­ce­des: hij is snel­ler en zui­ni­ger. Ook met het lich­te on­der­stel speelt de Ve­lar een troef­kaart uit: dat maakt hem veel dy­na­mi­scher dan de GLE. De rem­we­gen zijn kor­ter, al wordt dat min­der als je de Ve­lar met all wea­ther­ban­den be­stelt. Want on­danks al­le goe­de pres­ta­ties in de­ze test, zou je bij­na ver­ge­ten dat je met de Ran­ge Rover nog een aar­dig pot­je kunt ter­rein­rij­den ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.