OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De lat ligt hoog bij Volks­wa­gen, want mo­del­len zo­als de Po­lo, de Golf en de Ti­gu­an be­ho­ren tot de bes­te in hun seg­ment. Met de T-Roc gunt het nuch­te­re merk zich­zelf een wel­ko­me uit­spat­ting, met een speels de­sign met vro­lij­ke kleu­ren, ori­gi­neel vorm­ge­ge­ven dag­rij­ver­lich­ting en een fris in­te­ri­eur. Ver­trouwd zijn de lo­gi­sche be­die­ning en de om­vang­rij­ke vei­lig­heids­uit­rus­ting. Min­pun­ten zijn er ook, na­me­lijk de har­de plas­tics in het in­te­ri­eur en het mo­to­ren­aan­bod zon­der elek­tri­sche aan­drijf­lijn.

Een leu­ke Volks­wa­gen, goed­ko­per dan de Au­di Q2

Har­de plas­tics in het in­te­ri­eur, geen (se­mi-)elek­tri­sche aan­drijf­lijn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.