JEEP WRANGLER 3.8 V6

€ 21.950

Auto Review - - MARKETPLAATS -

Heel veel keu­ze had ik niet, want als je op zoek gaat naar een ro­de Jeep Wrangler dan vind je er maar één op Markt­plaats.nl. Waar­om een ro­de Wrangler? Een van mijn leuk­ste au­to­rei­zen was een trip naar de Fran­se At­lan­ti­sche kust in een Wrangler. Het zal je ver­ba­zen om te le­zen uit han­den van een au­to­jour­na­list, maar wat is dit een leu­ke au­to om te rij­den. In al zijn im­per­fec­tie is de Wrangler voor mij per­fect. Het is leuk rij­den op een ma­nier dat een MG B leuk rij­den is, of een Por­sche 911 uit 1976. Het is ou­der­wets wer­ken ge­bla­zen ach­ter het stuur. Geen bocht neem je twee keer exact het­zelf­de en soms zie je de au­to draai­en en denk je bij je­zelf: Deed ik dat nou? Daar­naast is de Wrangler ro­buust en on­ver­woest­baar, je kunt er over­al mee ko­men en als er een keer een kras­je of deuk­je op komt, dan maakt dat je Jeep al­leen maar stoer­der. Waar ik wel blij om ben, is dat de­ze eni­ge ro­de Wrangler een V6 on­der de kap heeft, want dat was toch wel de voor­waar­de. Waar­om rood tot slot? Ik twij­fel­de lang over wel­ke sleu­tels er on­der de kerst­boom moesten ko­men, die van een Wrangler of die van een Fer­ra­ri 308 GTB. Met een ro­de Wrangler heb ik van al­le­bei een beet­je. (Ar­jan Krop­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.