VZR CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De twee­de ge­ne­ra­tie Qas­h­qai is een goe­de au­to, die door de fa­ce­lift nog be­ter is ge­wor­den. Het dash­board werd mooi­er en het on­der­stel com­for­ta­be­ler. De krach­ti­ge mo­tor maakt van de suv een rap­pe sprin­ter en dank­zij de krach­ti­ge rem­men komt hij ook weer snel tot stil­stand. Bo­ven­dien is de Te­k­na-uit­voe­ring aan­ge­naam com­pleet. Maar het komt niet als een ver­ras­sing dat de Volks­wa­gen Ti­gu­an ho­ger ein­digt, want hij wint 4 van de 5 hoofd­stuk­ken. Dat komt door­dat hij meer ruim­te biedt voor men­sen en goe­de­ren en nog com­for­ta­be­ler ge­veerd is. De vei­lig­heids­uit­rus­ting is ook om­vang­rij­ker, al moet je wel voor veel sys­te­men bij­be­ta­len. We zijn en­thou­si­ast over de Maz­da CX-5, maar hij laat een paar klei­ne ste­ken val­len en zo glijdt hij af naar de der­de plaats. De at­mos­fe­ri­sche mo­tor mist pit en de rem­men pres­te­ren zo­zo. Het helpt ook niet dat de ge­tes­te CX-5 de duur­ste au­to in de test is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.