OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De nieu­we X3 re­kent kei­hard af met de min­pun­ten van zijn voor­gan­ger. Daar­mee heeft hij al­les in huis om het zijn Duit­se con­cur­ren­ten las­tig te ma­ken. De ont­wik­ke­laars en in­ge­ni­eurs op de X3-af­de­ling mo­gen waar­schijn­lijk wel blij­ven. Ten­min­ste, als hun chef ac­cep­teert dat de X3 op de Ne­der­land­se markt de Vol­vo XC60 voor zich moet dul­den. Want om die in te ha­len, moet de X3 wel een heel groot gat dich­ten.

Pres­ta­ties, rij­ei­gen­schap­pen en com­fort van hoog ni­veau

Meer­prijs­be­leid vei­lig­heids­sys­te­men, duur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.