De 208 GTi is ge­woon een heer­lijk gooi- en smijt­kar­re­tje.

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Gert Weg­man

WIKKEN & WE­GEN

Een klas­sie­ke GTI was een re­la­tief be­taal­ba­re hot hatch, met ver­ma­ke­lij­ke rij­ei­gen­schap­pen en bo­ven­ge­mid­del­de pres­ta­ties. Door de CO2­taks valt die be­taal­baar­heid van de jong­ste ge­ne­ra­tie boyra­cers nog­al te­gen, maar al met al ver­dient de Peu­ge­ot 208 de klas­sie­ke pret­let­ter­com­bi­na­tie ten vol­le. Hij biedt een enor­me do­sis rij­ple­zier en op­win­den­de pres­ta­ties. Het knap­pe is dat de au­to daar­naast ook pri­ma scoort met zijn prak­ti­sche ei­gen­schap­pen. Ik sta dan ook vol­le­dig ach­ter de win­naar van de­ze test, al zou ik hem nooit in het zwart­rood (Cou­pe Fran­che) be­stel­len, zo­als de test­au­to. Ge­woon he­le­maal in het rood of wit en dan heb je wat mij be­treft niet al­leen de bes­te, maar ook nog de mooi­ste he­te hatch­back van het stel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.