CURRICULUM VITAE STE­FAN SIEL­AFF

Auto Review - - OUD & NIEUW -

Tus­sen 1990 en 2012 was Ste­fan Siel­aff werk­zaam op di­ver­se de­sign­af­de­lin­gen bin­nen het VW-con­cern. Tus­sen 2003 en 2006 werk­te hij kort­ston­dig bij Daim­lerChrys­ler, om in 2012 bij Volks­wa­gen te­rug te ke­ren als lei­der bij VW’s De­sign Cen­ter in Pots­dam en van de con­cern­bre­de af­de­ling In­te­ri­eur De­sign Stra­te­gie. Sinds ju­li 2015 is Siel­aff Di­rec­tor of De­sign bij Bent­ley Mo­tors.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.