OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Met de Ko­na heeft Hyun­dai een ster­ke troef in het me­gapo­pu­lai­re seg­ment van de com­pac­te cros­sovers. Ein­de­lijk lijkt het merk te snap­pen dat de mo­der­ne suv-klant wel klaar is met ano­niem ogen­de au­to’s en grij­ze in­te­ri­eurs. Als de prijs­kwa­li­teits­ver­hou­ding van de elek­tri­sche Ko­na vol­gend jaar net zo goed is als bij de 1.0 T-GDI, heeft het merk ook voor de lea­se­markt een ij­zer­ster­ke troef in han­den. Jam­mer dat er tus­sen de 1.0 en de 1.6 geen ‘tus­sen­mo­tor’ le­ver­baar is. Ori­gi­neel ui­ter­lijk, kleur­rijk in­te­ri­eur op aan­vraag, goe­de prijs-kwa­li­teits­ver­hou­ding 1.0 mist po­wer on­der­in, groot prijs­ver­schil tus­sen 1.0 en 1.6, wei­nig flexi­bel in­te­ri­eur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.