FRAN­SE LINIAAL

Auto Review - - LIFESTYLE - 5 eu­ro | li­fe­sty­le.ci­troen.com

We heb­ben een gei­nig ca­deau­tje ge­von­den voor de Cit­ro­ën­lief­heb­ber in jouw om­ge­ving. De­ze liniaal van 30 cen­ti­me­ter huis­vest vijf mag­ne­ten van his­to­ri­sche Cit­ro­ën­mo­del­len. Om te voor­ko­men dat je na het ge­ven van het ca­deau een fla­ter slaat om­dat je ze niet al­le vijf bij naam kunt noe­men, doen wij dat nog even. Van links naar rechts: de Trac­ti­on Avant, het bus­je met golf­pla­ten is de HY, dan de 2CV Co­co­ri­co en tot slot de Mé­ha­ri. De vier­de au­to heb­ben we over­ge­sla­gen, want ie­der­een kent de Cit­ro­ën DS. Fun fact: de ge­li­mi­teer­de rood­blau­we 2CV Co­co­ri­co is uit­ge­bracht voor het WK­voet­bal van 1986. Als zijn kleur je niet aan­staat, dan ge­bruik je de ope­ning in de liniaal om de con­tou­ren van de au­to op een vel pa­pier te te­ke­nen, waar­na je de ge­te­ken­de 2CV naar ei­gen smaak in­kleurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.