3-IN-1 TAS

Auto Review - - LIFESTYLE - 49 eu­ro | shop.seat.nl

Vo­ri­ge maand tip­ten we op de­ze pa­gi­na’s een rug­tas van Sko­da. Dat von­den we al een han­dig ding, maar de­ze 3­in­1 tas van Seat steekt nog slim­mer in el­kaar. Je kunt de tas na­me­lijk op drie ver­schil­len­de ma­nie­ren dra­gen: recht­op, lig­gend en als rug­tas. Het hand­vat is van de bo­ven­kant naar de zij­kant te ver­plaat­sen (of an­ders­om). Als je goed kijkt, zie je de lip­jes waar­aan je het hand­vat be­ves­tigt. De rie­men die er een rug­tas van ma­ken, zit­ten op­ge­bor­gen in een vak en je kunt ze zelf te­voor­schijn ha­len. De tas is aan ver­schil­len­de kan­ten open te ma­ken en heeft een groot vak voor een ta­blet of lap­top. De on­der­kant van de tas (of de zij­kant, af­han­ke­lijk hoe je hem draagt) is wa­ter­af­sto­tend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.