AS­TON MAR­TIN KOPJE ON­DER

Auto Review - - LIFESTYLE - Meer dan 3 mil­joen eu­ro www.as­ton­mar­tin.com

Je kijkt naar het zij­aan­zicht van een duik­boot. Hij heet de As­ton Mar­tin Tri­ton en wordt elek­trisch aan­ge­dre­ven. Dank­zij een ac­cu­pak­ket van 30 kWh kan de fu­tu­ris­ti­sche bad­eend tot 12 uur lang door het wa­ter ma­noeu­vre­ren met snel­he­den tot 6 km/h. Het klinkt als een te am­bi­ti­eus plan of een grap – de te­wa­ter­la­ting is ze­ker op 1 april? – maar het idee is min­der gek dan het klinkt. As­ton Mar­tin ge­bruikt na­me­lijk een be­staan­de driesper­soons on­der­zee­ër als ba­sis. Die on­der­zee­ër is nog­al le­lijk, dus As­ton Mar­tin heeft al snel eer van zijn werk. De vraag is hoe diep je zak­ken moe­ten zijn om zo’n mooie pri­vé­duik­boot te kun­nen ko­pen. Heel diep waar­schijn­lijk, want de le­lij­ke va­ri­ant kost al 3 mil­joen eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.