KNIP­PEN EN PLAK­KEN

Auto Review - - LIFESTYLE - gra­tis | www.nis­san.co.jp/EVENT/ PAPERCRAFT

Op de Ja­pan­se web­si­te van Nis­san stuit­ten we op een twin­tig­tal pa­pie­ren schaal­mo­del­len die je op een re­gen­ach­ti­ge zon­dag­mid­dag zelf kunt af­druk­ken en in el­kaar zet­ten. Er is keu­ze uit mo­der­ne Nis­sans zo­als de Ju­ke en de nieu­we Le­af, maar ook uit gek­ke kei­en con­cept­cars. Ons oog valt op de Fair­la­dy Z, de sport­wa­gen die bij ons als 370Z ver­kocht wordt. Bij dit mo­del (schaal 1:18) wordt in een En­gels­ta­li­ge hand­lei­ding uit­ge­legd hoe je de zelf te prin­ten vel­len moet knip­pen, vou­wen en plak­ken. Het blijkt een he­le op­ga­ve, want de 370Z van pa­pier heeft veel ran­den en de­tails. Mocht je be­nieuwd zijn naar het bouw­pro­ces, maar er zelf niet de tijd of het ge­duld voor heb­ben, dan be­kijk je de fo­to­reeks waar­in een ted­dy­beer de sport­wa­gen in el­kaar zet. Goog­le op ‘Nis­san papercraft’ of be­zoek on­der­staan­de web­si­te (de hoofd­let­ters zijn es­sen­ti­eel).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.