OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Wij heb­ben te doen met de Sko­da-dea­ler die tij­dens de feest­da­gen niet bij zijn ge­zin kan zijn om­dat de show­room vol staat met en­thou­si­as­te klan­ten. De Ka­roq rijdt ver­trouwd, biedt veel ruim­te en wordt aan­ge­dre­ven door een zui­ni­ge mo­tor. De uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting is een ge­rust­stel­lend idee en ook wat be­treft con­nec­ti­vi­teit is de Ka­roq he­le­maal bij de tijd. Het prijs­ver­schil met de gro­te­re Ko­di­aq is ei­gen­aar­dig klein, maar dat is voor de Sko­da-ver­ko­per juist een voor­deel. Echt een Sko­da: veel ruim­te, neu­traal de­sign en tech­niek van Volks­wa­gen Mag het iets span­nen­der al­le­maal? Net zo duur als de gro­te­re Ko­di­aq

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.