Next­ba­se 312GW das­h­cam

Auto Review - - PUZZEL -

In En­ge­land en Rus­land ge­beurt het al va­ker: beeld­ma­te­ri­aal van een das­h­cam ge­brui­ken om aan te to­nen wie er aan­spra­ke­lijk is bij een ver­keers­on­ge­luk. Een han­di­ge ma­nier om je on­schuld te be­wij­zen – of juist de aan­spra­ke­lijk­heid van een an­der. Ook in Ne­der­land neemt het aan­tal on­ge­luk­ken sterk toe en wordt das­h­cam foot­a­ge ge­ac­cep­teerd als be­wijs­ma­te­ri­aal. Met de Next­ba­se 312GW das­h­cam film je jouw au­to­rit in full HD-re­so­lu­tie met 30 fps. De 140 gra­den groot­hoek­lens brengt een groot deel van de ver­keers­si­tu­a­tie in beeld. Als de G-sen­sor een zwa­re schok of bot­sing re­gi­streert, slaat de camera au­to­ma­tisch de op­na­me op. Zo heb je al­tijd be­wijs­ma­te­ri­aal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.