BMW doet een Q2

Auto Review - - SAMENSTELLING -

Met de komst van de nieu­we X2 maakt BMW de reeks X-mo­del­len van X1 tot en met X6 com­pleet. De nieu­we suv ziet er­uit als een hip­pe­re va­ri­ant van de X1 en is net als de Q2 van Au­di be­doeld voor de jon­ge, re­cal­ci­tran­te au­to­k­o­per. De wiel­kas­ten zijn bij­na vier­kant en de nie­ren soort van tra­pe­zi­um­vor­mig. Op de C-stij­len prijkt het ron­de BMW-em­bleem, net als bij klas­sie­ke BMW-mo­del­len zo­als de 2000 CS en 3.0 CSL. On­der de licht­units (full-led op­ti­o­neel) zien we drie­hoe­ki­ge lucht­in­la­ten. Die vind je trou­wens niet te­rug op de Basic-uit­rus­ting, al­leen de luxe­re M Sport- en M Sport X-mo­del­len heb­ben ze. De ui­ter­lij­ke ver­schil­len tus­sen die twee zijn groot: de M Sport X heeft op­val­len­de zil­ver­kleu­ri­ge in­zet­stuk­ken op de voor-, zij- en ach­ter­kant, ter­wijl bij de M Sport zon­der ‘X’ de wiel­kas­ten en on­der­ste ran­den van de por­tie­ren in de car­ros­se­rie­kleur wor­den ge­spo­ten. Bei­de uit­voe­rin­gen staan op 19-inch licht­me­taal. In maart komt de X2 op de markt. De eer­ste au­to’s be­schik­ken over een ben­zi­ne­mo­tor met 192 pk, of een die­sel­mo­tor met 190 of 231 pk. Bei­de die­sel­mo­del­len heb­ben vier­wiel­aan­drij­ving en een acht­traps au­to­maat. De 192 pk ster­ke sDri­ve20i rolt van de band met een ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling. De xDri­ve-va­ri­ant volgt be­gin 2018, net als de ver­sie met drie­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor en een in­stap­die­sel met 150 pk. El­ke X2 met een vier­ci­lin­der is trou­wens te her­ken­nen aan de op­val­lend gro­te uit­laat­pij­pen. Ze zijn 90 mm in door­sne­de, net als bij de X6M. Het in­te­ri­eur is dan weer af­ge­ke­ken van het klein­ste X-mo­del, de X1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.