Li­fe­sty­le

Auto Review - - INHOUD -

Geen wifi op zol­der of in de tuin? Met een mul­ti­room wifi­sys­teem is dit ver­le­den tijd. De Link­sys Ve­lop zorgt voor een ul­tra­snel en sterk wifi­sig­naal in het he­le huis, ook in door­gaans moei­lijk draad­loos te be­rei­ken ruim­tes. Het sys­teem be­staat uit meer­de­re sta­ti­ons die no­des wor­den ge­noemd. De com­pac­te en stijl­vol­le Ve­lop­no­des zijn over­al in huis neer te zet­ten en vor­men sa­men één groot draad­loos net­werk. Met be­hulp van de Link­sys­app geef je het net­werk een naam en stel je een wacht­woord in. De spotfin­der­func­tie helpt je met de op­ti­ma­le plaat­sing van de no­des. Zo kun je over­al in huis vei­lig en on­ge­stoord Net­flixen, thuis­wer­ken of vi­deo­bel­len (of al­le­maal te­ge­lijk) zon­der buf­fe­ren. 429 eu­ro (pak­ket met 3 no­des) www.link­sys.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.