WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Ga er maar aan staan: wel­over­wo­gen een keu­ze ma­ken uit acht com­pac­te suv’s die elk hun spe­ci­fie­ke voor­de­len, maar voor­al ook na­de­len heb­ben. Op som­mi­ge on­der­de­len zijn de onderlinge ver­schil­len zo klein, dat de­ze nooit de door­slag kun­nen ge­ven. Je hebt in de conclusie ge­le­zen dat de Seat Aro­na de test wint met een voor­sprong in pun­ten, maar dat wil nog niet zeg­gen dat de au­to mij ook het ‘hè lek­ker’-ge­voel kan ge­ven. Op de rij­ei­gen­schap­pen, de pres­ta­ties en het com­fort van de Aro­na geen kwaad woord, maar de lol is er bij mij af zo­dra ik naar het dash­board kijk. Toch iets om re­ke­ning mee te hou­den, wan­neer je een lang­du­ri­ge re­la­tie met een au­to aan­gaat. Nee, dan lie­ver de Au­di, de Cit­ro­ën en de Maz­da. Maar de Au­di valt af van­we­ge zijn prijs, en de Cit­ro­ën van­we­ge zijn wat in­sta­bie­le rij­ge­drag en ma­ti­ge stoe­len. Blijft over de Maz­da. Daar­in is het raak zo­dra ik de start­knop in­druk. Dank­zij z’n vier­ci­lin­der Sky­Ac­tiv-G mo­tor is de CX-3 wat mij be­treft al bo­ven de rest ver­he­ven, maar hij ziet er ook nog eens erg leuk uit en aan rij­ple­zier is geen en­kel ge­brek. Naar welk Ja­pans re­ke­ning­num­mer kan ik m’n geld over­ma­ken?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.