WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - REPORTAGE - Bart Smak­man

Au­di heeft het ont­wer­pen van za­ke­lijk ogen­de au­to’s tot kunst ver­he­ven. Het Duit­se merk bouwt ze in uit­een­lo­pen­de for­ma­ten voor men­sen in al­le la­gen van een be­drijf: van de ko­pi­eer­ma­chi­ne­mon­teur tot de di­rec­teur. Ie­der­een komt goed voor de dag in een Au­di. Dat vind ik knap ge­daan en ik zie mij­zelf best rij­den in zo’n strak­ke lea­sema­chi­ne, maar ik word er ver­der niet warm of koud van. De nieu­we A-klas­se vind ik wel fas­ci­ne­rend. Dat zit 'm voor een deel in het prot­se­ri­ge de­sign, maar voor­al in het in­te­ri­eur met de gro­te dis­plays. Ze zijn zo breed en kleur­rijk dat ik mijn ogen er niet van­af kan hou­den. Dit is een nieu­we stap in dash­board­de­sign en de A-klas­se – Mer­ce­des’ klein­ste – heeft het ge­woon. Mijn keus is ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.