CONCLUSIE

Auto Review - - REPORTAGE -

Na een span­nen­de nek-aan-nek­ra­ce gaat de Mer­ce­des A 180 d er in de­ze test met de winst van­door. Wie veel ki­lo­me­ters maakt, zal blij wor­den van zijn la­ge ver­bruik, dy­na­mi­sche rij­ei­gen­schap­pen en het com­for­ta­be­le on­der­stel met adap­tie­ve schok­dem­pers. De sport­stoe­len met ge­ïn­te­greer­de hoofd­steu­nen zijn niet on­ze smaak, maar weet dat er meer stoe­len in het 57 pa­gi­na’s tel­len­de op­tie­boek staan. Dat brengt ons bij de prijs. Die loopt snel op als je de A-klas­se gaat aan­kle­den zo­als Mer­ce­des voor ogen heeft. De Au­di A3 Sport­back 1.6 TDI zit hem op de hie­len, maar be­gin­nen­de ou­der­dom nekt hem. De vei­lig­heids­uit­rus­ting kan wel een op­kik­ker ge­brui­ken, net als de vorm­ge­ving van het in­te­ri­eur. De rui­me ca­bi­ne en de blik­sem­snel­le S tronic-trans­mis­sie zijn wel zo goed als tijd­loos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.