CONCLUSIE

Auto Review - - NIEUWS -

De Su­zu­ki Swift maakt er een over­tui­gen­de voor­stel­ling van. Zijn in­no­va­tie­ve aan­drij­ving in com­bi­na­tie met zijn la­ge ge­wicht zorgt niet al­leen voor snel­le pres­ta­ties, maar ook voor een laag ver­bruik. Op het cir­cuit is de Swift ra­zend­snel. Bij het com­fort is de mi­ni­ma­le mas­sa juist een na­deel. Het on­der­stel is hard ge­veerd en het ge­luids­ni­veau te hoog. De rem­pres­ta­ties had­den bo­ven­dien be­ter ge­kund. De Swift is ach­ter­in wel rui­mer. De Ford Fie­sta wint om­dat hij be­ter uit­ge­ba­lan­ceerd is, maar de over­win­ning was geen kin­der­spel. De Fie­sta vertoont geen ech­te zwak­tes en laat an­der­maal zien dat hij een van de bes­te au­to’s in zijn klas­se is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.