CIT­RO­ËN JUM­PY REIMO

€ 7950

Auto Review - - MARKETPLAATS -

De­ze Cit­ro­ën Jum­py met hef­dak be­hoort tot de meest com­pac­te com­pac­te cam­pers die je kunt vin­den. Met een leng­te van nog geen vieren­hal­ve me­ter en een hoogte van 1,81 me­ter staat-ie niet gauw in de weg. Door die be­schei­den af­me­tin­gen en zijn la­ge ge­wicht rijdt de­ze Frans­man als een ge­mid­del­de suv. Nou ja, als een ge­mid­del­de suv uit de vo­ri­ge eeuw dan, met een die­sel­mo­tor uit de vo­ri­ge eeuw. Dat be­te­kent dat de pres­ta­ties niet over­hou­den, en dat er af en toe een roet­wolk­je uit de uit­laat komt. Knies­oor die er­op let, zou je zeg­gen, maar veel ge­meen­te­be­stu­ren in bin­nen- en bui­ten­land be­staan uit lou­ter knies­oren. Dat wil zeg­gen dat je met de­ze be­jaar­de tur­bo­die­sel niet al­le ste­den meer in mag. In ruil biedt de be­trouw­ba­re 1,9-li­ter mo­tor een net ver­bruik. En ach, kam­pe­ren doe je bij voor­keur op het plat­te­land. Daar voelt de­ze die­sel-Jum­py zich pri­ma thuis tus­sen de tok­ke­len­de trek­kers. Be­hal­ve de mo­tor is ook de uit­rus­ting nog­al ba­saal. De eni­ge ex­tra’s die er­op zit­ten zijn stuur­be­krach­ti­ging, licht­me­ta­len wie­len en elek­trisch be­dien­de zij­rui­ten. Om het hoofd on­der­weg koel te hou­den, moet je die la­ten zak­ken, want een air­co ont­breekt. Voor het koe­len van etens­wa­ren moet je uit­wij­ken naar een koel­box, want ook een koel­kast zoek je te­ver­geefs. Wat over­blijft, is veel be­taal­baar cam­per­ple­zier voor twee vol­was­se­nen en twee kin­de­ren. Merk Cit­ro­ën Ty­pe Jum­py Reimo 1.9TD Bouw­jaar 1999 Prijs 7950 eu­ro Nieuw­prijs toen n.n.b. Ki­lo­me­ter­stand 232.000 Mo­tor vier­ci­lin­der tur­bo­die­sel, 93 pk, 196 Nm Top­snel­heid ca. 155 km/h 0-100 km/h ca. 17 s Ba­ga­ge­ruim­te n.n.b. Aan­bie­der cam­per­spe­ci­a­list Ga­ran­tie - Be­las­ting (3 mnd.) 114 eu­ro Ver­bruik (EU, ge­com­bi­neerd) n.n.b. Apk bij af­le­ve­ring + Niet ho­ger dan ge­mid­del­de suv, gun­sti­ge prijs, - Basa­le cam­per­uit­rus­ting, geen air­co, ou­de vui­le die­sel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.