MER­CE­DES VI­A­NO MAR­CO PO­LO

€ 24.950

Auto Review - - MARKETPLAATS -

Mocht de Volks­wa­gen T5 el­ders op de­ze pa­gi­na’s he­le­maal in je wen­sen­straat­je pas­sen, maar min­der goed bij je bud­get, dan is de­ze knal­ro­de Mer­ce­des Vi­a­no wel­licht een al­ter­na­tief. Hoe­wel, ook de­ze cam­per is geen koop­je. Maar ja, wat wil je ook met een ster op de gril­le. Mer­ce­des heeft de­ze camp­er­va­ri­ant van zijn com­pac­te be­stel­bus ver­noemd naar de ont­dek­kings­rei­zi­ger Mar­co Po­lo. In­der­daad lijkt het ons met de­ze Vi­a­no geen pro­bleem om, net als de be­roem­de Ve­ne­ti­aan, de wij­de we­reld te ver­ken­nen. Zijn die­sel­mo­tor le­vert met 150 pk en 350 Nm vol­doen­de po­wer en op één tank die­sel (75 li­ter) kom je een heel eind. Met roet­fil­ter vol­doet hij aan de Eu­ro 4-norm, maar dat is in Duits­land slechts goed voor een ge­le mi­li­eus­tic­ker. Dat be­te­kent dat je niet al­le Duit­se stads­cen­tra in mag. De om­bouw tot cam­per heeft Mer­ce­des over­ge­la­ten aan de ge­re­nom­meer­de spe­ci­a­list Westfalia. Dat heeft een slim in­te­ri­eur op­ge­le­verd. Het rui­me keu­ken­blok heeft veel kast­ruim­te, een twee­pits gas­stel en een koel­kast. Daar­naast is er cir­cu­la­tie­ver­war­ming aan boord; lek­ker in de win­ter. Een leu­ke zo­mer­gad­get is de bui­ten­dou­che ide­aal voor wild­kam­peer­ders en be­zoe­kers van na­tu­ris­ten­cam­pings. De ad­ver­ten­tie­tekst ver­meldt ook trots de aan­we­zig­heid van een ori­gi­neel na­vi­ga­tie­sys­teem. En dan maar ho­pen dat je niet al bij Eindhoven of Maastricht de weg kwijt­raakt. Wij zou­den een na­vi­ga­tie-app of re­cent kaar­ten­ma­te­ri­aal pa­raat hou­den. Merk Mer­ce­des Ty­pe Vi­a­no CDI 2.2 Mar­co Po­lo Bouw­jaar 2004 Prijs 24.950 eu­ro Nieuw­prijs toen n.n.b. Ki­lo­me­ter­stand 197.000 Mo­tor vier­ci­lin­der tur­bo­die­sel, 150 pk, 350 Nm Top­snel­heid ca. 170 km/h 0-100 km/h ca. 15,0 s Ba­ga­ge­ruim­te n.n.b. Aan­bie­der par­ti­cu­lier Ga­ran­tie - Be­las­ting (3 mnd.) 188 eu­ro Ver­bruik (EU, ge­com­bi­neerd) ca. 8,6 l/100 km (1 : 11,6) Apk no­vem­ber 2018 + Bui­ten­dou­che en cir­cu­la­tie­ver­war­ming - Let op mi­li­eu­zo­nes, geen koop­je

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.