VOLKS­WA­GEN ARTEON

Auto Review - - REPORTAGE -

Hier had de Pas­sat kun­nen staan, maar de im­po­san­te Arteon is ver­lei­de­lij­ker. Volks­wa­gen is best gul: ge­a­van­ceer­de vei­lig­heids­sys­te­men zo­als adap­tie­ve crui­se­con­trol en een nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning zijn stan­daard. Led-kop­lam­pen ook, en de ze­ven­traps DSG-trans­mis­sie. Geen ver­ras­sing: na­vi­ga­tie kost ex­tra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.