MAZ­DA6

Auto Review - - REPORTAGE -

De stan­daard­uit­rus­ting is een in­druk­wek­ken­de lijst. Op­ties die er­uit sprin­gen zijn 17-inch licht­me­taal, climatecontrol met twee zo­nes, stoel­ver­war­ming, een 8-inch tou­chs­creen mét na­vi­ga­tie, led-kop­lam­pen, een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra en een nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning. So­wie­so is er veel aan­dacht voor vei­lig­heid, met adap­tie­ve crui­se­con­trol, do­de­hoek­waar­schu­wing, een spoor­as­sis­tent en ver­keers­bord­her­ken­ning. We kie­zen on­ze vier fa­vo­rie­te op­ties en kij­ken wat de con­cur­ren­tie doet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.