OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Fan­tas­ti­sche mo­tor en trans­mis­sie, een ech­te M

Zo­veel rij­ple­zier is slechts voor een en­ke­ling weg­ge­legd Op dit mo­ment is de BMW X4 M40d xDri­ve nog de meest be­geer­lij­ke uit­voe­ring van de he­le X4-reeks. Zijn aan­drijf­lijn is bo­ven el­ke twij­fel ver­he­ven, de au­to ligt rots­vast op de weg en met zijn spor­tie­ve rij­ei­gen­schap­pen doet hij het M-lo­go al­le eer aan. Maar toch kij­ken we stie­kem al uit naar de éch­te X4 M, die BMW voor vol­gend jaar heeft aan­ge­kon­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.