Joe­ri Fol­man

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Ver­trouw­de vas­te kracht in de re­dac­tie van CHIP FO­TO ma­ga­zi­ne: hij is er al van­af de eer­ste uit­ga­ve bij be­trok­ken. De­ze fo­to­gra­fi­eex­pert is gek op de ver­ha­len ach­ter fo­to’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.