On­der­wa­ter­ca­me­ra’s

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Koop­tips voor on­der­wa­ter­fo­to­gra­fie.

De FT30 is een bij­zon­der ro­buus­te out­door­ca­me­ra: hij is tot acht me­ter wa­ter­dicht, kan vries­tem­pe­ra­tu­ren tot -10° C ver­dra­gen en de bo­dy ver­draagt een val van maxi­maal 1,5 me­ter. Hij is met 141 gram ook aan­ge­naam licht. De sen­sor heeft een re­so­lu­tie van 16 me­ga­pixel en het ob­jec­tief biedt een vier­vou­di­ge op­ti­sche zoom (25-100 mil­li­me­ter). Han­di­ge func­ties naast de 25 scè­ne­pro­gram­ma’s (zo­als strand, sneeuw en sport) zijn Ti­me lap­se shot en Cre­a­ti­ve pa­no­ra­ma. Met de led­lamp maak je ook in sche­me­ri­ge on­der­wa­ter­om­ge­vin­gen mooie HD­vi­deo-op­na­men. Het scherp­stel­len in groot­hoek­stand gaat met 0,37 se­con­de lek­ker snel. En dat al­les voor een prijs van niet meer dan 130 eu­ro!

Prijs: ca. 130 eu­ro

www.pa­naso­nic.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.