Cre­a­tie­ve kleu­ren

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Sean McCormack

Zorg voor in­te­res­san­te kleuref­fec­ten in Light­room.

De ge­schie­de­nis van de fotografie be­gon met glas­pla­ten en zwart­wit­fo­to’s. La­ter kwa­men ne­ga­tie­ven en de bij­be­ho­ren­de af­druk­ken op pa­pier, waar­bij de houd­baar­heid van de fo­to’s nog­al een is­sue was. Met ex­tra che­mi­ca­li­ën wer­den de af­druk­ken lan­ger houd­baar, maar dat had weer in­vloed op het zil­ver in de af­druk en zo­doen­de ook op de kleur. Hier­door kreeg je de ty­pi­sche kleu­ren die we ken­nen van af­druk­ken uit het ana­lo­ge tijd­perk. Van se­pia met bruin- en geel­tin­ten tot de ro­de kleu­ring die ver­oor­zaakt wordt door se­le­ni­um. Maar ook goud en pla­ti­na wer­den ge­bruikt voor het ver­be­te­ren van de af­druk­ken.

Ge­luk­kig hoef je te­gen­woor­dig niet meer te klie­de­ren met che­mi­ca­li­ën om mooie af­druk­ken te ma­ken, zelfs met de­ze im­po­san­te kleuref­fec­ten. Te­gen­woor­dig gaat dat

ge­woon in Ado­be Light­room, met de func­tie Ge­splits­te tin­ten.

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.