Vee­drij­vers

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

In mei en ju­ni van ie­der jaar bren­gen her­ders in het Al­ta­j­ge­berg­te in het noord­wes­ten van Chi­na (Xin­jiang) hun vee naar de zo­mer­wei­den. De­ze fo­to is een van de in­zen­din­gen van de Chi­ne­se fo­to­graaf Song­ge Cui voor de wed­strijd Tra­vel Pho­to­grap­her of the Year (TPO­TY) 2016. Song­ge Cui’s in­zen­ding kreeg de ver­mel­ding ‘Com­men­ded’ in de ca­te­go­rie Cre­a­ti­ve Tra­vel Port­fo­lio – Jour­neys & ad­ven­tu­res.

De TPO­TY-wed­strijd wordt al sinds 2003 ge­or­ga­ni­seerd. Ook dit jaar kun je weer mee­doen: in­zen­den is mo­ge­lijk tot 25 sep­tem­ber. Kijk voor meer in­for­ma­tie op

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.