Het ver­haal van de stad

CHIP FOTO Magazine - - Een wereld van foto’s -

Dit voor­jaar vond de on­li­ne wed­strijd Ur­ban Pho­to Con­test plaats, met als op­dracht: “Help het ver­haal van de stad te ver­beel­den!” Van de twee­hon­derd in­zen­din­gen werd Chris van Die­mens fo­to van New Del­hi ge­ko­zen tot de num­mer één. Dat beeld ver­telt vol­gens de ju­ry het bes­te hoe het in een stad is: er wordt ge­werkt, er wordt ver­kocht, er is ru­moer. De geur van het eten komt je bij­na let­ter­lijk te­ge­moet. Fo­to­graaf Chris van Die­men zegt: “Om een ver­haal goed te ver­tel­len, moet je wat je ziet ver­ster­ken, over­drij­ven. Ik vind dat de groot­ste uit­da­ging, aan­ge­zien ik mijn fo­to’s zo na­tuur­lijk over wil la­ten ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.