Su­zy Em­bo. Ar­tis­te pho­to­grap­he Pho­to­grap­he d’ar­tis­tes

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Su­zy Em­bo (1936) is een be­lang­rij­ke fi­guur uit de Bel­gi­sche na­oor­log­se avant-gar­de, zo­wel als ar­tis­te pho­to­grap­he met haar ge­ab­stra­heer­de beel­den, ca­me­ra­lo­ze ex­pe­ri­men­ten en an­de­re kunst, als pho­to­grap­he d’ar­tis­tes. In die laat­ste hoe­da­nig­heid fo­to­gra­feer­de zij tal van kun­ste­naars, zo­als de Co­bra-kun­ste­naar Pier­re Ale­ch­ins­ky, Chris­ti­an Dotre­mont, Corn­eil­le Han­no­set, Ka­rel Ap­pel en An­dré Bre­ton.

Fo­to­mu­se­um Ant­wer­pen

Van 23 ju­ni t/m 8 ok­to­ber

www.fo­to­mu­se­um.be

Un­tit­led (L.P.+C.M.#1), 2014-2015 © Juul Kraij­er

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.