Juul Kraij­er – Chi­mae­ra

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In de se­rie Chi­mae­ra van Juul Kraij­er (1970) speelt de ul­tie­me be­heer­sing van het li­chaam een be­slis­sen­de rol. Kraij­ers mo­del­len zijn de slan­gen­mens Li­se Pau­ton en de Fran­se Bu­toh-dan­se­res en -cho­re­o­gra­fe Ca­mil­le Mu­tel. Kraij­er beeldt de li­cha­men af zon­der dat het ge­zicht of dui­de­lij­ke ge­slachts­ken­mer­ken te zien zijn, niet als in­di­vi­du­e­le por­tret­ten van vrou­wen van vlees en bloed, maar als on­stof­fe­lij­ke ver­schij­nings­vor­men. De fo­to’s van de li­cha­men van Pau­ton en Mu­tel wor­den af­ge­wis­seld met een se­rie fo­to’s die Kraij­er in In­dia maak­te, van ge­droog­de, door in­sec­ten aan­ge­vre­ten bla­de­ren.

10 ju­ni t/m 3 sep­tem­ber 2017

Huis Mar­seil­le, Am­ster­dam

www.huis­mar­seil­le.nl

gift Pri­va­te 2005. Hoo­per, Chip Ze­a­land, New Sea Tas­man Surf,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.