Ga­me­boy­ca­me­ra­man

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In de loun­ge van het Fo­to­mu­se­um een klei­ne pre­sen­ta­tie van low tech art. Jean-Jac­ques Cal­bayrac (1987)

maakt on­der het in­st­agram­pseu­do­niem ga­me­boy­ca­me­ra­man fo­to’s met een Ga­me Boy Camera. De­ze di­gi­ta­le camera werd in 1998 uit­ge­bracht en maakt fo­to’s op zeer

la­ge re­so­lu­tie: 128 x 112 pixels. Cal­bayrac ge­bruikt de camera om zijn om­ge­ving in Lon­den vast te leg­gen. In de hui­di­ge tijd waar­in ie­der­een met ei­gen te­le­foon zeer scher­pe en ge­po­lijs­te beel­den maakt, heb­ben zijn fo­to’s een be­vreem­den­de en nos­tal­gi­sche wer­king.

T/m 10 sep­tem­ber 2017

Fo­to­mu­se­um Den Haag

www.fo­to­mu­se­um­den­haag.nl

Fo­to: Jean-Jac­ques Cal­bayrac

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.