Sea views

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Een par­ti­cu­lie­re ver­za­me­laar bracht met veel zorg, aan­dacht en lief­de een col­lec­tie zee­ge­zich­ten van hoofd­za­ke­lijk ei­gen­tijd­se fo­to­gra­fen bij­een. De­ze col­lec­tie werd ge­schon­ken aan het Rijks­mu­se­um, dat er nu der­tien van ten­toon­stelt. Elk werk is een in­ten­sie­ve oe­fe­ning: een spel met lucht, licht en ge­tij. De fo­to’s to­nen de hand van de fo­to­graaf én de rijk­dom van de fotografie. De re­sul­ta­ten zijn to­taal ver­schil­lend: de zee in het zwart of azuur­blauw. Som­mi­ge wer­ken zijn mo­nu­men­taal, an­de­re klein en in­tiem.

Van 17 ju­ni 2017 t/m 17 sep­tem­ber 2017

Phi­lips­vleu­gel, Rijks­mu­se­um Am­ster­dam

www.rijks­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.