Zak Wa­ters – Dui­ven­mel­kers

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

De dui­ven­sport in Ne­der­land en Bel­gië is ta­nen­de, de dui­ven­mel­kers ver­grij­zen. In En­ge­land wordt de sport nog en­thou­si­ast be­oe­fend en in Azië is de groei niet te stop­pen. De En­gel­se fo­to­graaf Zak Wa­ters volg­de tien jaar lang ver­schil­len­de clubs van en­thou­si­as­te be­oe­fe­naars en lief­heb­bers. Zijn fo­to­se­rie laat een in­ten­se sa­men­wer­king zien tus­sen een klei­ne club men­sen, de span­ning in de strijd om be­kers en het eer­zuch­tig fok­ken van kam­pi­oen­dui­ven.

27 au­gus­tus – 17 de­cem­ber

Kunst­hal, Rot­ter­dam

www.kunst­hal.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.