Door­dacht draag­com­fort

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

De Ita­li­aan­se fa­bri­kant Man­frot­to komt met nieu­we tas­sen in de se­rie ‘Bum­ble­bee’. Het zijn mo­del­len met een erg lich­te con­struc­tie, een goe­de ge­wichts­ver­de­ling en als ge­volg daar­van een pret­tig draag­com­fort. De se­rie be­staat uit drie ca­me­ra­rug­zak­ken (200 tot 280 eu­ro) die voor­al ge­maakt zijn voor na­tuur­fo­to­gra­fen die veel ap­pa­ra­tuur mee­ne­men en twee mes­sen­ger-mo­del­len voor een min­der om­vang­rij­ke uit­rus­ting. De­ze klei­ne­re tas­sen kos­ten 130 en 150 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.