STEKKERDOOS WAAR OVER NAGEDACHT IS

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

De Al­lo­ca­coc Po­werCu­be Ex­ten­ded USB biedt een op­los­sing voor een pro­bleem waar de mees­te men­sen niet bij stil­staan, maar waar­mee je toch ge­con­fron­teerd kunt wor­den. Bij een stan­daard stekkerdoos zijn de aan­slui­tin­gen mee­stal in een rij ge­plaatst. Hoe­wel de aan­slui­tin­gen ver­vol­gens in een hoek van 45 gra­den zijn ge­zet, wil­len be­paal­de stek­kers er nog wel eens voor zor­gen dat de aan­slui­ting er di­rect naast moei­lijk tot niet te ge­brui­ken is. Dit komt voor­al veel voor met adap­ters. Om­dat bij de Al­lo­ca­coc Po­werCu­be de aan­slui­tin­gen niet naast el­kaar zijn ge­plaatst maar op de zij­des van een ku­bus kun je ze al­le­maal ge­brui­ken.

Naast vier ge­aar­de stroom­aan­slui­tin­gen heeft de Po­werCu­be ook twee usb-aan­slui­tin­gen. De ver­leng­ka­bel heeft een leng­te van an­der­hal­ve me­ter. Met de mee­ge­le­ver­de dock is het mo­ge­lijk om de Po­werCu­be ste­vig vast te zet­ten waar het je uit­komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.