IDE­AAL VOOR OP VAKANTIE

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Heb je ook ge­noeg van de tal­lo­ze la­ders en ka­bels die je ie­de­re vakantie weer ver­za­melt en mee­sleept? Hä­h­nel heeft de juis­te op­los­sing: met de UniPal Mi­ni uni­ver­se­le ac­cu­la­der laad je ie­de­re ac­cu ge­mak­ke­lijk en snel op – ook die van an­de­re ap­pa­ra­tuur dan je camera. Het ap­pa­raat­je is niet gro­ter dan een pin­pas, het kost niet meer dan 25 eu­ro en het gaat ve­le va­kan­ties mee. En ui­ter­aard kan het ook op an­de­re mo­men­ten ge­bruikt wor­den. De wer­king is een­vou­dig: je doet het schuif­je open, stelt de laad­pun­ten op de juis­te af­stand in met een draai­wiel­tje en je plaatst de ac­cu. Hä­h­nel is al ja­ren ex­pert op het ge­bied van ac­cu’s en la­ders. Er is vrij­wel geen an­der merk met zo­veel in­no­va­tie­ve mo­ge­lijk­he­den op dit ge­bied. Be­kijk bij­voor­beeld ook eens de ProCu­be-la­der. De uni­ver­se­le ac­cu­la­der is ver­krijg­baar bij on­der an­de­re Cool­blue, en Ca­pi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.