STE­VIG OP ZIJN POOTJES

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Je wilt tij­dens je vakantie na­tuur­lijk ook wel eens een leu­ke sel­fie ma­ken waar­bij er wat meer dan al­leen je ge­zicht op de fo­to staat. Of je wilt ‘s avonds als het don­ker wordt een fo­to ma­ken met een lan­ge­re slui­ter­tijd. In dit soort ge­val­len zul je je camera sta­biel neer moe­ten zet­ten. Een sta­tief biedt dan uit­komst. Maar wil je wel een sta­tief mee­sjou­wen tij­dens je vakantie of als je een dag­je op stap gaat? Het De­laFlex Mi­ni Sta­tief is su­per­com­pact en weegt slechts 100 gram, je stopt het zo in je tas. En door de flexi­be­le po­ten kun je het sta­tief over­al be­ves­ti­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.