INTUÏTIEVE FOTOBEWERKING IN LIGHT­ROOM

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Lou­pe­deck is een re­vo­lu­ti­o­nai­re ‘plug & go’-con­so­le voor het be­wer­ken van je fo­to’s in Ado­be Light­room. Je zou het kun­nen zien als een DJ-meng­ta­fel, maar dan voor het be­wer­ken van je fo­to’s! Met Lou­pe­deck kun je je fo­to’s snel­ler be­wer­ken zo­dat je min­der tijd no­dig hebt om met je muis de juis­te schuif­jes en knop­jes te zoe­ken en meer tijd kunt be­ste­den aan het ont­wik­ke­len van per­fec­te beel­den. Met de han­di­ge schuif-, draai- en druk­knop­pen op

de Lou­pe­deck pas je in een hand­om­draai bij­voor­beeld het con­trast, scha­du­wen of wit­ba­lans aan en kun je een­vou­dig kleur­tin­ten aan­pas­sen of de fo­to bij­snij­den. Ont­plooi je cre­a­ti­vi­teit ver­der, werk snel­ler en doe meer

met je fotografie dank­zij de Lou­pe­deck!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.