In flight

CHIP FOTO Magazine - - Vogelfotografie -

De­ze fo­to is ver­ge­lijk­baar met de fo­to Go left op de vo­ri­ge pa­gi­na’s. Hier zijn spreeu­wen in de sche­me­ring het on­der­werp. Om­dat in de groep spreeu­wen vogels een ver­schil­len­de snel­heid heb­ben en soms zelfs ver­schil­len­de rich­tin­gen uit­vlie­gen, zijn som­mi­ge vogels nog her­ken­baar ter­wijl an­de­re vogels als streep­jes in beeld ko­men.

Ni­kon D800 | 400 mm | f9 | 1/80 s | vo­gel­kijk­hut Star­re­vaart

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.