Veel zoom, of juist licht­sterk

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Heb je op reis echt geen zin om ob­jec­tie­ven te wis­se­len op je APS-C-spie­gel­re­flex, maar wil je wel ont­zet­tend ver kun­nen zoo­men? Dan is de nieu­we Tam­ron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD waar­schijn­lijk een in­te­res­sant exem­plaar. Hij heeft na­me­lijk een zoom­fac­tor van 22,2x en maakt het mo­ge­lijk om in groot­hoek weid­se land­schaps­fo­to’s te schie­ten of om juist ver­af ge­le­gen de­tails naar vo­ren te ha­len. Daar­bij is het op­val­lend dat de lens slechts 12,4 cen­ti­me­ter lang is en 710 gram weegt. Het ob­jec­tief is af­ge­dicht te­gen stof en spat­wa­ter en heeft een in­ge­bouw­de beeldsta­bi­li­sa­tor. Dat laat­ste is bij een brand­punts­af­stand van 400 mm geen over­bo­di­ge luxe. Het ob­jec­tief is te koop in va­ri­an­ten voor Ni­kon en Ca­non, voor 800 eu­ro.

Daar­naast komt Tam­ron met een nieuw stan­daard­zoom­ob­jec­tief voor ful­l­fra­me-camera’s van Ca­non en Ni­kon. De nieu­we G2-ver­sie van de SP 24-70mm F2.8 Di VC USD heeft een con­stan­te licht­sterk­te over het he­le zoom­be­reik en ver­nieuw­de elek­tro­ni­ca die zor­gen voor een snel­le­re en pre­cie­ze­re au­to­fo­cus. Daar­naast is er een beeldsta­bi­li­sa­tor waar­mee je tot vijf stops lan­ger uit de hand moet kun­nen fo­to­gra­fe­ren. Dank­zij af­dich­tin­gen kan stof en vocht niet in het ob­jec­tief bin­nen­drin­gen. De nieu­we G2 is bin­nen­kort te koop voor ca. 1400 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.